gototopgototop

Навчальний план

1
Основи філософських знань
2
Культурологія
3
Фізичне виховання
4
Українська мова (за професійним спрямуванням)
5
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
6
Основи правознавства
7
Історія України
8
Соціологія
9
Вища математика
10
Безпека життєдіяльності
11
Основи екології та безпеки товарів народного споживання
12
Інформатика та комп'ютерна техніка
13
Основи психології
14
Етика бізнесу
15
Політекономія
16
Теоретичні основи товарзнавства
17
Товарознавство продовольчих товарів
18
Товарознавство непродовольчих товарів
19
Основи стандартизації, метрології та управління якістю
20
Основи охорони праці
21
Організація і технологія торговельних процесів
22
Обладнання підприємств торгівлі
23
Комерційна діяльність
24
Основи маркетингу
25
Основи менеджменту
26
Основи торговльеного підприємництва
27
Економіка торгівлі
28
Логістика
29
Бухгалтерський облік
30
Охорона праці в галузі
31
Підприємницьке право
32
Трудове право
33
Інформаціні технології в торгівлі


 
joomla